EdgeOne Logo
Documentation
请选择
请选择
Overview
Menu

Proxy Protocol V1/V2 获取的客户端真实 IP 格式

Proxy Protocol V1

Proxy Protocol V1 协议仅支持 TCPv4、TCPv6 协议,并采用字符串格式。其格式如下:PROXY TCP4 192.168.0.1 192.168.0.11 56324 443\r\n
通过使用 Wireshark 抓包工具,可以查看到以下信息:
Proxy Protocol V2

Proxy Protocol V2 协议采用二进制格式,支持 TCPv4、TCPv6、UDPv4、UDPv6 协议,其格式如下:

IPv4格式

IPv6格式